BILDER

Föremålsbild, Fotografi, Photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Alternativ identitet <itemDescription>
Bildarkivnummer <itemDescription>
Sakord, engelska<itemName>
Photograph
Motivord<itemName>
Föremålsbild
Sakord<itemName>
Fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Alternativ identitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data