Kärna

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Asien, Kina, Inre Mongoliet
Beskrivning <itemDescription>
  • Liten kärna med en plan sida.
Accessionsnummer <itemDescription>
Förvärvsomständigheter <itemDescription>
  • Folke Bergmans samlingar.
Land, engelska / ursprung <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
  • Hedinexpeditionen, fjärde centralasiatiska expeditionen (1927-1935)
Event <context>
  • Insamlad av Bergman, Folke.
  • Ursprung i Inre Mongoliet, Kina, Asien.
Material, engelska<itemMaterial>
Stone
Flint
Materialkategori<itemMaterial>
Sten-Mineral
Material<itemMaterial>
Flinta
Keywords <itemKeyWord>
  • Flint
  • Centralasien
  • Stone-Mineral
  • 돌 石 석 石
Sakord<itemName>
Kärna
Subject <subject>
  • Cultural history
Accessionsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data