BILDER

Skärva

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Jeppsson, Johan
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Asien, Kina, Lintao County, Gansu
Beskrivning <itemDescription>
 • 1-1970, Keramikskärvor, de flesta med målad dekor.
Beskrivning <itemDescription>
Accessionsnummer <itemDescription>
Anmärkning <itemDescription>
 • Urval till XRF-analys, Anke Hein, Ole Stilborg.
Utlån / tidigare <itemDescription>
Utlån / tidigare <itemDescription>
 • Stockholms universitet
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Samlingsbesök. 2017-09-26. Majiayao-keramik
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • J. G. Anderssons utgrävningar i Kina (1920-1925)
Händelse, del av / var närvarande vid <itemDescription>
 • Undersökningar i Gansu och Qinghai (1923-1924)
Event <context>
 • Förvärvad av Andersson, Johan Gunnar.
 • Funnen i Gansu, Kina, Asien.
Material, engelska<itemMaterial>
Earthenware
Ceramics
Pottery
Materialkategori<itemMaterial>
Keramik
Material<itemMaterial>
Lergods
Keyword <itemKeyWord>
 • Ceramic
 • Ceramics
 • Earthenware
 • Didaoxian
 • Hein
 • J. G. Andersson
 • Kansu
 • Kina-Gunnar
 • M. C. Y.
 • Ma Chia Yao
 • Majiayao
 • Ti Tao Hs
 • Ti Tao Hsien
 • Östasien
 • 도자기 陶磁器
Sakord<itemName>
Skärva
Subject <subject>
 • Cultural history
Accessionsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data