Återlämnat, Föremål, Avfört

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Accessionsnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Ägd av Etnografiska museet, Stockholm.
Sakord<itemName>
Återlämnat
Föremål
Avfört
Subject <subject>
  • Cultural history
Accessionsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data