Mittens Rike 46, Klädedräkt i sen Kejsartid, Costume in late imperial times

Utställningsdel

link to gallery
Type of object <itemType> Utställning
Beskrivning <itemDescription>
 • Del av utställningen Mittens Rike.
Beskrivning <itemDescription>
 • I Kina var en persons utseende reglerat
  efter samhällsrang, kön, ålder, yrke m.m.
  »Vanligt folk« använde oftast sina kläder
  tills de var utslitna och det är ett skäl till
  att dessa sällan finns kv...

  Visa hela
Beskrivning, engelska <itemDescription>
 • China had sumptuary laws geared to
  social standing, gender, age, occupa-
  tion etc. »Ordinary people« most often
  used their clothing until it was worn out,
  which is one reason for few such gar-
  ment...

  Visa hela
Keyword <itemKeyWord>
 • Kina
Titel, engelska<itemName>
Costume in late imperial times
Titel<itemName>
Klädedräkt i sen Kejsartid
Del av utställning<itemName>
Mittens Rike 46
Subject <subject>
 • Cultural history
Diarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data