BILDER

Utställningstext

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Östasiatiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
 • En poetisk argumentation

  Enligt legenden ska den femte patriarken av Chanbuddhismen ha
  bett sina studenter att skriva ner vad sinnets väsen var. Den student
  som hade den bästa uppfattningen skulle bli nästa patriark. Yuquan
  Shenxiu, ledaren för Chanbuddhismens Norra skola, skrev ett
  anonymt poem på en vägg mitt i natten. Huineng, ledaren för den
  Södra skolan höll inte med om svaret och s...

  Visa hela
Typ av dokument<itemName>
Utställningstext
Subject <subject>
 • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data