BILDER

k-katalog

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Östasiatiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
Typ av dokument<itemName>
k-katalog
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
  • D1AA_16_14065_0000__14067_0
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
Accessionsnummer, beskriver <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data