BILDER

- Arkivdokument -

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Andersson, Johan Gunnar
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Typ av dokument<itemName>
- Arkivdokument -
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data