BILDER

Brev

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Östasiatiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • Avskrift. Stockholm den 30 maj 1932. Herr Intendenten Fil: Dr NN: Palmgren, Sveavägen 65, Stockholm. Käre Broder Palmgren, Med anledning av ditt brev av idag ber jag få meddela, att jag givetvis ej har någonting att erinra mot de avtal rörande honorerandet av din monografi över Hedin-samlingen, som Du avtalat med Överinten- dent Lagrelius. Jag vill endast göra följande kommentarer för att allt ska... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
Brev
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data