BILDER

Brev

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Östasiatiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • 0513 ”ÖSTASIATISKA SAMLINGARNA SVEAVÄGEN 65 » STOCKHOLM Den 11 jan. 1932. Herr Kammarherren m.m, AA. Hallin, VÖ Engelbrektsgatan 25, Stockholm På uppdrag av Professor Andersson har jag härmed äran över- sända Ingenjör Karlbecks fjärde rapport. Med utmärkt högaktning Likalydande brev avsänt till: Dr. Y. Hildebrand. Fil: Dr. Eb. Hultmark ” Rådman R. Hultmark Dir. A. Jonsson J:r >= Direktör G. Werner... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
Brev
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data