BILDER

Brev

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Östasiatiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • Öb39 KUNGL. UNIVERSITETETS BIBLIOTEK UPPSALA. FURTWÄNGLER-LOESCHCKE: Mykenische Vasen är deponerad på Seminariets för klassisk forn- kunskap bibliotek men har begärts tillbaka och skall om möjligt översändas senare på någon tid. Östasiatiska Samlingarna, STOCKHOLM. Fr eV
Typ av dokument<itemName>
Brev
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data