BILDER

Fotografi, Photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Beskrivning <itemDescription>
  • Bernhard Karlgren visar en skulptur av en kamel.
Referens, publicerad i <itemDescription>
  • Myrdal, Eva (red.) (2013). Kungens gåva: Gustav VI Adolfs gåva till svenska folket.
Bildarkivnummer <itemDescription>
Publicerad text <itemDescription>
  • Bernhard Karlgren i utställningen av föremål från Tang-dynasti tid. (Kungens gåva)
Event <context>
  • Fotograferad av Okänd.
Motif <itemMotiveWord>
  • K-11034-023
  • Karlgren, Bernhard
Sakord, engelska<itemName>
Photograph
Sakord<itemName>
Fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Accessionsnummer / avbildat <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data