BILDER

Föremålsbild, Fotografi, Photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Hein, Anke
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2017-09-28
Beskrivning <itemDescription>
  • Dokumentation av innehåll (skärva, skärvor) i låda, Huizuiwa, Gansu, Kansu 11-14.
Fotodatum <itemDescription>
Bildarkivnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Fotograferad 2017-09-28 av Hein, Anke.
Sakord, engelska<itemName>
Photograph
Motivord<itemName>
Föremålsbild
Sakord<itemName>
Fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data