BILDER

RÅFIL, OBEARBETAD, Fotografi, Photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2021-03-02
Beskrivning <itemDescription>
  • Dokumentation av utställningen Boro - Nödens konst / Boro - The Art of Necessity
Fotodatum <itemDescription>
Bildarkivnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Fotograferad 2021-03-02 .
Keyword <itemKeyWord>
  • Amuse museum
  • Boro
  • Skulpturhallen
  • Skulptursalen
  • Trastextilier
Motif <itemMotiveWord>
  • Boro
Sakord, engelska<itemName>
Photograph
Motivord<itemName>
RÅFIL
OBEARBETAD
Sakord<itemName>
Fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data