BILDER

Antikens Grekland och Rom - Showcase 10:17. World of myths, Myternas värld

Utställningsdel

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Utställning
Description <itemDescription>
  • This showcase was rearranged in 2009.
Alternative Name<itemName>
Myternas värld
Exhibition, Part of<itemName>
Antikens Grekland och Rom - Showcase 10:17. World of myths
Subject <subject>
  • Cultural history
Diary number <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Medelhavsmuseet
Link to source <url>

Teknisk data