BILDER

föremålsbild, photograph, fotografi

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Description, Swedish <itemDescription>
  • Dokumentation av föremål.
Comments <itemDescription>
  • Bilden tillhör samling med bilder (ext-) som inte är Medelhavsmuseets bilder. Denna bild är stämplad med Svenska Dagbladets bildarkiv och såldes på Ebay 2020.
Photograph Number <itemDescription>
Keywords <itemKeyWord>
  • föremålsbild
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Keyword, Swedish<itemName>
föremålsbild
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Photograph Number <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Medelhavsmuseet
Link to source <url>

Teknisk data