photograph, fotografi

Bild

link to gallery
Type of object <itemType> Photo
Description, Swedish <itemDescription>
  • Överförd till NME 129.
Photograph Number <itemDescription>
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Photograph Number <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Medelhavsmuseet
Link to source <url>

Teknisk data