BILDER

Sherd, Fragment

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Afrika, Egypten, Fustat, Cairo Governorate
Inventory number <itemDescription>
Comments <itemDescription>
  • EJ KLAR!
    Old number E 4805

Country / Findspot <itemDescription>
Event <context>
  • Funnen i Cairo Governorate, Egypten, Afrika.
Material, engelska<itemMaterial>
Glazed pottery
Material<itemMaterial>
Lera
Glaserat lergods
Keramik
Object, Swedish<itemName>
Fragment
Object<itemName>
Sherd
Fragment
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventory number <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Medelhavsmuseet
Link to source <url>

Teknisk data