BILDER

Bowl

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Inventory number <itemDescription>
Comments <itemDescription>
Material, engelska<itemMaterial>
Copper.
Object<itemName>
Bowl
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventory number <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Medelhavsmuseet
Link to source <url>

Teknisk data