Tool

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Inventory number <itemDescription>
Comments <itemDescription>
  • Automatiskt skapad vid digitalisering av katalog.
Object<itemName>
Tool
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventory number <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Medelhavsmuseet
Link to source <url>

Teknisk data