pil

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Asien, Kina
Beskrivning <itemDescription>
  • Pilar, 3 st. Romboid spets av järh, av den typ som kallas"ankfotsspets",. Förvärvade i september 1920 i Wan-p'ing-hsien. prov. Chihli. Längd 95, 97,5 och 160 cm. Kina [ocr]
Inventarienummer <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Event <context>
  • Ursprung i Kina, Asien.
  • Insamlad 1920 .
  • Förvärvad 1941 av Östasiatiska museet, Andersson, Johan Gunnar.
Sakord, engelska<itemName>
arrow
Sakord<itemName>
pil
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data