Schwerin, Hugold von

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Afrika, Kongo-Kinshasa, Angola
Beskrivning <itemDescription>
  • Samlingen består av föremål från centrala och södra Afrika./HTB
Samlingsnummer <itemDescription>
Förvärvsomständigheter / till museet <itemDescription>
  • Gåva till Vet. akademien.
Förvärvsomständigheter / i fält <itemDescription>
  • Föremålen förvärvades av H. Schwerin under en forskningsfärd han gjorde på uppdrag av Utrikesdep. och Sv. sällskapet för antropologi och georafi. Där undersökte han främst de centrala delar av den dåv... Visa hela
Källor <itemDescription>
  • Schwerin, Hugold von. "Afrika-studier 1. Muhammedanismen i Afrika".1892.
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
  • Demokratiska Republiken Kongo
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
  • Democratic Republic of the Congo
Event <context>
  • Insamlad 1885-87..
  • Ursprung i Kongo-Kinshasa, Angola, Afrika.
  • Förvärvad 1887 av Schwerin, Hans Hugold von.
Samlingsnamn<itemName>
Schwerin, Hugold von
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data