Moberg, Gösta

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Afrika, Sudan, Tunisien
Beskrivning <itemDescription>
 • Etnografisk samling:
  Nr: 1-10: Troglodyterna i Matmatabergen, södra Tunisien.
  " 11-156: Tuaregerna.
  " 157-377: Haussa. Tillägg nr. 833-838, 867.
  " 378-427: Kanem.
  " 428-493: Bagirmi. Tillägg nr. 839-43.
  " 494-609: Kenga.
  " 610-708: Mongo och Ati. Tillägg nr. 844-47.
  " 709-737: Fittri. Tillägg nr. 848-850.
  " 738-749: Kamerun.
  " 750-777: Arabiska nomader....

  Visa hela
Samlingsnummer <itemDescription>
Förvärvsomständigheter / i fält <itemDescription>
 • Löjtnant G. Mobergs har hemfört denna samling.
Anmärkning <itemDescription>
 • Löjtnant G. Mobergs samlingar 1924-26.
Källor <itemDescription>
 • Litteraturhänvisning: Se generalkatalogen, saml. 1926.26.
Referens, källa <itemDescription>
 • Moberg, Gösta (1927). Rädslans land: 16 000 kilometer genom Sahara och Sudan. Stockholm: Bonnier
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Förvärvad av Moberg, Carl Gustaf (Gösta).
 • Ursprung i Sudan, Tunisien, Afrika.
Samlingsnamn<itemName>
Moberg, Gösta
Subject <subject>
 • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data