modell

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Afrika, Kamerun
Beskrivning <itemDescription>
  • Kanot (A) med två paddlar (B-C)
Inventarienummer <itemDescription>
Anmärkning <itemDescription>
  • Framtaget för dok av Andreas Schlothauer 16-18/11-2015/mibo [B-C]
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
  • Samlingsbesök. 2015-11-16. Andreas Schlothauer
Event <context>
  • Insamlad av 1883-1886.
  • Ursprung i Kamerun, Afrika.
  • Förvärvad 1919 .
Motif <itemMotiveWord>
  • båt
  • paddel
Sakord<itemName>
modell
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data