BILDER

pilspets

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Westling, Rose-Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Asien, Kina
Beskrivning <itemDescription>
  • Pilspets av brons. Triangulär spets med mothak. Upphöjd rygg längs hela spetsen som utmynnar i en kort holk.
Inventarienummer <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
  • Hedinexpeditionen, fjärde centralasiatiska expeditionen (1927-1935)
Event <context>
  • Ursprung i Kina, Asien.
  • Förvärvad 1935 av Hedin, Sven Anders.
Material, engelska<itemMaterial>
bronze
Materialkategori<itemMaterial>
metall
Material<itemMaterial>
brons
Keyword <itemKeyWord>
  • H.4565
  • Sven Hedin
Measurements <itemMeasurement>
  • Längd: 7,5 cm.
  • Bredd: 2,5 cm.
  • Tjocklek: 1,5 cm.
Sakord, engelska<itemName>
arrowhead
Sakord<itemName>
pilspets
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Inventarienummer, tidigare <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data