BILDER

skärva

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Etnografiska museet, Stockholm
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Nordamerika, Mexiko
Beskrivning <itemDescription>
Inventarienummer <itemDescription>
Förvärvsomständigheter / i fält <itemDescription>
  • 57-90. Fynd från en plats 75 meter norr om Thomas Mendozas gård.
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
  • Första svenska mexikoexpeditionen (1932)
Event <context>
  • Insamlad av Linné, Sigvald.
  • Ursprung i Mexiko, Nordamerika.
  • Funnen i Teotihuacan, Mexiko, Nordamerika.
  • Förvärvad 1932 .
Material<itemMaterial>
lergods
Keyword <itemKeyWord>
  • Utgrävningar i Teotihuacan
  • arkeologi
Sakord, engelska<itemName>
fragment
sherd
Sakord<itemName>
skärva
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data