BILDER

Waern, Carl Fredrik, d.y.

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> konsul
Beskrivning <itemDescription>
  • Carl Fredrik Wærn (ibland kallad den yngre), 1849-1910, grosshandlare. Son till Carl Fredrik Waern (1819-1899) vars far också hette Carl Fredrik Waern (1787-1858). (http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Fredrik_W%C3%A6rn_(1819-1899)

    Oklart vilken av dessa som har skänkt föremål till museet. (2010-11-16/MJ)

Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Tidpunkt / död <itemDescription>
Event <context>
  • Dog 1849 .
  • Föddes 1910 .
Visat namn<itemName>
Waern, Carl Fredrik, d.y.
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data