Stenberger, Mårten

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> arkeolog
Beskrivning <itemDescription>
  • Mårten Karl Herman Stenberger, född 27 mars 1898 i Göteborg, död 19 januari 1973, var en svensk arkeolog och professor i arkeologi vid Uppsala Universitet 1952-1965. Tillsammans med nordiska kollegor grävde Stenberger ut boplatsen Vallhagar på Gotland. Efter sin pensionering tog han initiativet till grävningarna i Eketorp på Öland. Stenberger var ivrig anhängare av en folkvandringstida kristeori e... Visa hela
Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Tidpunkt / död <itemDescription>
Event <context>
  • Föddes 1898-03-27 .
  • Dog 1973-01-19 .
Visat namn<itemName>
Stenberger, Mårten
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data