Selin, Amirthalingam

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> fröken
Beskrivning <itemDescription>
  • Amirthalingam Selin, fröken, Uppsala.
Event <context>
  • Verkade i Uppsala.
Keyword <itemKeyWord>
  • frk
Visat namn<itemName>
Selin, Amirthalingam
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data