BILDER

Museum für Völkerkunde, Dresden

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Eva Winkler (Wikimedia Commons)
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Organization
Beskrivning <itemDescription>
  • Museum für Völkerkunde, Dresden.
Event <context>
  • Verkade i Dresden.
Visat namn<itemName>
Museum für Völkerkunde, Dresden
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data