Leidi, Bianca

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> utställningsproducent
Beskrivning <itemDescription>
  • Bianca Leidi är utställningsproducent vid Världskulturmuseet.
Event <context>
  • Verkade i Göteborg, Sverige.
Visat namn<itemName>
Leidi, Bianca
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data