BILDER

Gustavsson, Christina

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Sandin, Tony
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Beskrivning <itemDescription>
  • Projektledare för utställningen Den skapande människan.
Visat namn<itemName>
Gustavsson, Christina
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data