BILDER

Holmers, Mathias

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> kapten
Beskrivning <itemDescription>
  • Kapten på Ostindiska Kompaniets skepp Lovisa Ulrika.
    Se Ernst Klein, Matts Holmers, i S. Erixon och S. Wallin, Svenska Kulturbilder del Vll, Stockholm 1931.

Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Tidpunkt / död <itemDescription>
Event <context>
  • Föddes 1712 .
  • Dog 1799 .
Visat namn<itemName>
Holmers, Mathias
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data