BILDER

Johnson, Amandus

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Carl Lindborg
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> historiker
Beskrivning <itemDescription>
  • Amandus Johnson, född 1877, död 1974, historiker, e o professor i skandinaviska språk i Philadelphia. Amandus Johnson kom från Sverige till Minnesota vid två års ålder. Studerade vid Gustaus Adolphus College och blev så småningom Doctor of Philosophy vid Pensylvania University i Philadelphia där han undervisade i germanska och skandinaviska språk.
    J. företog en längre forskningsresa 1922-1924 via...

    Visa hela
Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Tidpunkt / död <itemDescription>
Källor <itemDescription>
  • Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok. 1948. Band 4. Stockholm Albert Bonnier Bokförlag. Sid 97.
Event <context>
  • Föddes 1877 .
  • Dog 1974 .
Visat namn<itemName>
Johnson, Amandus
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data