BILDER

Sandberg, Johan Theodor

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Beskrivning <itemDescription>
  • Missionär. Avskildes 1892 till missionär inom Svenska Missionen i Kina. Prästvigd 1902. I Kina var S. lärare i manliga seminariet i Yuncheng och tjänstgjorde dessutom en längre tid som sekreterare och kassör på fältet. Tjänstgjorde senare som komminister i Bergvik. /US
Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Tidpunkt / död <itemDescription>
Referens, källa <itemDescription>
  • Wennborg, Fredrik Alexius & Sjöholm, Wilhelm (red.) (1916). Tjugofem år i Kina: Svenska Missionsförbundets kinamission : illustrerade skildringar av kinamissionärer
Event <context>
  • Föddes 1870 .
  • Dog 1954 .
Visat namn<itemName>
Sandberg, Johan Theodor
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data