BILDER

Ambolt, Nils Peter

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> astronom
Beskrivning <itemDescription>
 • Nils Peter Ambolt, astronom, geodet och forskningsresande. A. deltog i Sven Hedins exp. till Centralasien 1927 - 1933, varunder han gjorde mätningar och undersökningar av relevans för sina ämnen. Sina resor i Asien har han berättat om i boken "Karavan" (1935).
  Sålt 1 föremål från Ostturkestan, inv. 34.17.
  Skänkt 1 föremål från Ladakh, inv. 38.49.
  Skänkt 1 föremål från Ladakh, inv. 40.2.
  Förmedlat...

  Visa hela
Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Tidpunkt / död <itemDescription>
Referens, källa <itemDescription>
 • Hedin, Sven, Ambolt, Nils & Norin, Erik (1967). Central Asia atlas. Memoir on maps, Vol. 1, Records on surveys. Stockholm: Sven Hedin foundation [Sven Hedins stift.], Etnografiska mus.
Referens, källa <itemDescription>
 • Montell, gösta (1936) Sven Hedin’s Archaeological Collections from Khotan: Terra-cottas from Yotkan and Dandan-Uiliq. In: The Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. Band 7, S. 145–221.
Referens, källa <itemDescription>
 • Hedin, Sven (1933). Riddles of the Gobi desert: with 24 plates and a map. London
Referens, källa <itemDescription>
 • Ambolt, Nils Peter (1935). Karavan
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Hedinexpeditionen, fjärde centralasiatiska expeditionen (1927-1935)
Händelse, del av / var närvarande vid <itemDescription>
 • Hedinexpeditionen, 4:1 (1927-1928)
Händelse, del av / var närvarande vid <itemDescription>
 • Hedinexpeditionen, 4:2 (1929-1933)
Event <context>
 • Föddes 1900 .
 • Dog 1969 .
Visat namn<itemName>
Ambolt, Nils Peter
Subject <subject>
 • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data