BILDER

Stolpe, Hjalmar

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> arkeolog
Beskrivning <itemDescription>
  • Hjalmar Stolpe, verksam vid Statens historiska museum 1874 -1900. Professor och intendent vid Riksmuseets etnografiska avd. från 1903 till 1905. S. lyckades år 1900 få de etnografiska samlingarna vid Riksmus. erkända som en självständig avd. och förordnades år 1900 till föreståndare där. Grundade Etnografiska Museet i Stockholm och var banbrytare på ornamentstudiets område. Utgav 1890-91 det banb... Visa hela
Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Tidpunkt / död <itemDescription>
Adress <itemDescription>
Referens, källa <itemDescription>
  • Erikson, Bo G. (2015). Kungen av Birka: Hjalmar Stolpe arkeolog och etnograf : en biografi. Stockholm: Atlantis
Namn / dotter <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
  • Vanadis världsomsegling (1883-1885)
Event <context>
  • Föddes 1841 .
  • Dog 1905 .
Keyword <itemKeyWord>
  • Etnografiska museet, Stockholm
  • Statens Historiska Museum
Visat namn<itemName>
Stolpe, Hjalmar
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data