BILDER

Cronholm, Folke

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> diplomat
Beskrivning <itemDescription>
  • Folke Cronholm, generalkonsul, jurist och diplomat, född 1873, dog 1945. Son till vicehäradshövdingen Axel Cronholm, innehavare av Jönköpings juridiska byrå. Folke Cronholm var generalkonsul i Quebec 1905 och där blev han utnämnd till hedersmedlem av Huron de Lorette. Han vistades i Tokyo 1907-1911 och var även legationssekreterare i Kina. Åren 1913-16 var han Chargé d’affaires i Mexiko. Han ligge... Visa hela
Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Tidpunkt / död <itemDescription>
Event <context>
  • Verkade i Japan, Kanada, Kina, Mexiko.
  • Föddes 1873-08-27 .
  • Dog 1945-11-01 .
Visat namn<itemName>
Cronholm, Folke
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data