Anonym

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Beskrivning <itemDescription>
  • Där donatorn önskat vara anonym, eller där föremål kommit till museet utan att man känner till donatorn, används Anonym.
Visat namn<itemName>
Anonym
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data