Föremålsbilder

Bildsamling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Beskrivning <itemDescription>
  • Föremålsbilder, Etnografiska museet, Stockholm. Omfattar bilder på samlingar förvärvade under åren 1900-1909. Större delen av de svartvita bilderna är sannolikt tagna av Adolf Hofer under perioden 1985-1995.
Bildsamlingsnummer <itemDescription>
Samlingsnamn<itemName>
Föremålsbilder
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildsamlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data