Lappland

Bildsamling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Lappland
Beskrivning <itemDescription>
  • Lappland (fotografikatalogen). Fotografier från Sverige, Norge och Finland fördelade på a-f.
Bildsamlingsnummer <itemDescription>
Anmärkning <itemDescription>
  • Dubletter finns bland Världskulturmuseets bilder.
Land / engelska <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Event <context>
  • Fotograferad i Lappland.
Keyword <itemKeyWord>
  • Europa
  • Finland [?]
  • Norge [?]
  • Sverige [?]
Samlingsnamn<itemName>
Lappland
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildsamlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data