2015, Etnografiska museet

Bildsamling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2015-01-01, 2015-12-31
Beskrivning <itemDescription>
  • Verksamheter på Etnografiska museet, 2015
Bildsamlingsnummer <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Event <context>
  • Fotograferad 2015-01-01 - 2015-12-31 .
Keyword <itemKeyWord>
  • Europa
  • Sverige
Samlingsnamn<itemName>
2015, Etnografiska museet
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildsamlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data