Greenwood

Bildsamling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Beskrivning <itemDescription>
 • Samlingen är genom bokstäver uppdelad efter geografiska områden

  a Nordamerika, inkl New Mexico
  b Mexiko
  c Guatemala, inkl Caribs
  d Franska Guyana
  e Panama
  f Colombia
  g Sverige
  h Equador
  i Bolivia
  j Chile
  k Peru
  l Brasilien
  m Indien, inkl Ladakh
  n Nepal
  o Afghanistan
  p Bali
  q Thailand
  r.0001-2287, Papua Nya Guinea, Trobriandöarna (1978-1987)
  s.0001-0140, Samoa
  t.0001-0380, Franska Polynesien (Tahi...

  Visa hela
Bildsamlingsnummer <itemDescription>
Event <context>
 • Fotograferad av Greenwood, Marianne.
 • Förvärvad av Greenwood, Marianne.
Keyword <itemKeyWord>
 • Asien
 • Europa
 • Hederström, Marianne
 • Nordamerika
 • Oceanien
 • Sydamerika
Samlingsnamn<itemName>
Greenwood
Subject <subject>
 • Cultural history
Bildsamlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data