BILDER

föremålsbild, fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Beskrivning <itemDescription>
  • Dokumentation av föremål från samling 1935.50, sista Hedin-expeditionen (1927-1935).
Bildarkivnummer <itemDescription>
Mediabärare<itemMaterial>
svartvit påsikt
Keyword <itemKeyWord>
  • 1935.50.0132
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Motivord<itemName>
föremålsbild
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Inventarienummer / avbildad <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data