BILDER

byggnad, personer, bord, hus, verktyg, fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2014
Place <presPlaceLabel> Kongo, Matadi
Beskrivning <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Tryckeriet Londe 1914. Ekstam. J.H.
Bildarkivnummer <itemDescription>
Förvärvsomständigheter / till museet <itemDescription>
 • Samling 0964 gåva från Equmeniakyrkans (tidigare Svenska Missionskyrkans) arkiv 2014.
Fotodatum <itemDescription>
Fotodatum <itemDescription>
Påskrift <itemDescription>
 • Tryckeriet, Londe 1914. J.H. J. Ekstam.
Event <context>
 • Fotograferad 1933 i Kongo.
 • Förvärvad 2014 av Svenska Missionsförbundet.
Mediabärare<itemMaterial>
skioptikon
Keyword <itemKeyWord>
 • 0964.3900
 • Afrika
 • C I 18/4056
 • S. M. F.
 • S.M.F.
 • S.M.K.
 • SMF
 • SMK
 • Svenska Missionskyrkan
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Motivord<itemName>
byggnad
personer
bord
hus
verktyg
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
 • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Inventarienummer, tidigare <itemNumber>
Inventarienummer, tidigare <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data