BILDER

Samling 1907.57, Magasinet - D, Collection 1907.57

Utställningsdel

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Display
Title <itemTitle> Samling 1907.57
Beskrivning <itemDescription>
  • Kashgar- eller Östturkestanmissionen utgör ett av de märkligaste äventyr som något svenskt missionssällskap, i detta fall Svenska Missionsförbundet, gett sig in på. Öppnandet av ett nytt fält i Centralasien, för att omvända ”muhammedaner och andra hedningar”, hade inletts redan 1891. Verksamheten var väl etablerad 1894 i och med att missionären och språkforskaren Lars Erik Högberg anlänt. Innan ma... Visa hela
Beskrivning / engelska <itemDescription>
  • The Kashgar or East Turkestan Mission is one of the most remarkable adventures ever embarked on by any Swedish missionary society, in this case the Mission Covenant Church of Sweden/Svenska Missionsfö... Visa hela
Titel, engelska<itemName>
Collection 1907.57
Titel<itemName>
Samling 1907.57
Del av utställning<itemName>
Magasinet - D
Subject <subject>
  • Cultural history
Diarienummer <itemNumber>
Magasinet / id <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data