BILDER

- Föremål -

Del av föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Munene, James
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Delobjektnummer <itemDescription>
Sakord<itemName>
- Föremål -
Subject <subject>
  • Cultural history
Delobjektnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data