BILDER

modell

Del av föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Delobjektnummer <itemDescription>
Anmärkning <itemDescription>
Keyword <itemKeyWord>
  • FME.68
Sakord<itemName>
modell
Subject <subject>
  • Cultural history
Delobjektnummer <itemNumber>
Inventarienummer, tidigare <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data