hänge

Del av föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Delobjektnummer <itemDescription>
Material<itemMaterial>
rosenkvarts
Sakord<itemName>
hänge
Subject <subject>
  • Cultural history
Delobjektnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data