altarbord

Del av föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Delobjektnummer <itemDescription>
Measurements <itemMeasurement>
  • Höjd: 9,5 cm.
  • Bredd: 10,7 cm.
Sakord<itemName>
altarbord
Subject <subject>
  • Cultural history
Delobjektnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data